Eloy Overvelde


Commis­sielid

Eloy Overvelde (hij/hem) woont inmiddels 5 jaar in Eindhoven. In het voorjaar van 2022 is hij afgestudeerd, en sindsdien werkt hij als researcher bij een startup aan de ontwikkeling van een zoutwaterbatterij. De energietransitie vindt hij enorm boeiend, en hij benadert deze transitie dan ook met een optimistische blik vol kansen.

Naast de energietransitie zet Eloy zich graag in voor een meer (natuur)inclusief Eindhoven en werkt hij aan een leefbare en diverse stad voor de huidige en toekomstige generaties. Eindhoven behoort een stad te zijn waarin iedere inwoner zich thuis en veilig kan voelen. Innovatie is een middel, maar niet het doel. De natuur heeft zich allang effectief bewezen.

Daarom is het ook van belang om de positie van de mens te heroverwegen: We zijn niet verheven boven, maar verweven in een ecologisch systeem. Van ego- naar eco-centraal; Eindhoven in samenwerking met de natuur!

Met deze benadering hoopt hij een balans tussen innovatie en ecologie uit te kunnen dragen. Het is duidelijk dat de huidige consumptiepatronen niet passen in een duurzaam model, en dat verandering nodig is voor het welzijn van mens en dier.

Wat Eloy zich wenst is dat Eindhoven niet alleen de meest intelligente regio van Nederland is, maar ook de meest duurzame en vooruitstrevende. Eindhoven kan volgens Eloy een bron van inspiratie en verandering bieden.


Net zoals bij ecosystemen en biodiversiteit geldt: een gezonde maatschappij is een diverse maatschappij. Qua inclusiviteit en welzijn van mensen is er nog veel te winnen. Een florerende en kleurrijke stad is er een waarin iedere inwoner zich veilig en vrij voelt om te zijn zoals diegene wenst. Gelijke rechten is niet altijd voldoende, iedereen verdient naast rechten ook gelijke kansen. Denk aan LGBTQIA+, mensen in armoede, mensen met een migratieachtergrond, studenten, etc.

In zijn vrije tijd vindt Eloy het leuk om te ‘thriften’ (tweedehands winkelen), wandelen door de natuur in combinatie met (analoge) fotografie, nieuwe steden te verkennen; of dat nu ver weg is of dichtbij maakt hem niets uit. Eloy noemt zichzelf erg leergierig en houdt zich bezig met politiek en met wat er in de wereld speelt, vooral klimaatverandering en de energietransitie.

Video's met Eloy