Motie: Carnivoor? Geef het door!


Het goede voorbeeld in de eiwit­tran­sitie.

19 april 2022

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 19 april 2022 een besluit te nemen over de motie: Carnivoor? Geef het door!

Constaterende dat:

 • Vlees, vis en zuivel de meest milieu- en klimaatbelastende onderdelen van ons voedselpakket zijn;
 • Uit het IPCC-rapport blijkt dat een plantaardig dieet van cruciaal belang is voor het terugdringen van onze uitstoot en te voldoen aan onze klimaatdoelstellingen [1] ;
 • Een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon bevorderlijk is voor de gezondheid;
 • De voedselkeuze in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm;
 • Het concept “Carnivoor? Geef het door!” van professor, gedragseconoom en voormalig D66-senator Henriëtte Prast, zoals o.a. wordt gehanteerd door het ministerie van OCW en verschillende gemeenten, hierop inspeelt door plantaardige maaltijden als uitgangspunt te nemen in de menukaart. [2]
 • In dit systeem iedereen de maximale keuzevrijheid behoudt om vlees of vis te eten, omdat ze hun eetwensen kunnen doorgeven;
 • Het regelmatig voorkomt dat er onvoldoende aanbod is voor mensen die uit principe of als flexitariër willen kiezen voor vegetarisch/plantaardig eten;

Overwegende dat:

 • Eindhoven een voorbeeldfunctie heeft en het goede voorbeeld zou moeten geven naar een meer plantaardig dieet, zoals door de gezondheidsraad en het voedingscentrum [3] wordt geadviseerd;
 • Uit het onderzoek "Klimaatraadpleging” blijkt dat een grote groep zelf pas actie onderneemt als de overheid eerst het goede voorbeeld geeft [4]
 • Een meer plantaardig voedingspatroon een positieve bijdrage levert aan het behalen van de klimaatdoelen en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk;
 • De wethouder bij het debat over het inkoopbeleid van de gemeente Eindhoven heeft toegezegd om duurzame keuzes via het inkoopbeleid te stimuleren, waar “Carnivoor? Geef het door!” een passend instrument voor is;
 • Er met het standaard aanbieden van plantaardige maaltijden ook gezondheidswinst kan worden behaald;
 • Verschillende overheden het concept “Carnivoor? Geef het door!” inmiddels hebben doorgevoerd in hun catering;
 • Verspilling van eten altijd zonde is, maar verspilling van vlees, vis of zuivel dat overblijft is extra zonde omdat daarvoor veel meer grondstoffen zijn verbruikt en het dierenleed veroorzaakt heeft;
 • Door de norm om te draaien er altijd voldoende eten en keuzevrijheid voor iedereen zal zijn, maar er minder verspilling zal plaatsvinden.

Verzoekt het college om:

Standaard plantaardige en vegetarische gerechten te serveren in het stadhuis en tijdens de door gemeente georganiseerde bijeenkomsten, behalve voor personen die vooraf andere eetwensen opgeven.

Eindhoven, 19 april 2022

De leden van de raad:
Virginia Jonkers (Partij voor de Dieren), voorsteller
Niels Tournoij (GroenLinks), voorsteller
Tom Brouwers (D66), voorsteller
Jacco Rubenkamp (Volt), voorsteller

Deze vrije motie is aangenomen in de vergadering van 19 april 2022.

1 IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf
2 Vimeo film: carnivoor? Geef het door!

3 Meer plantaardig eten | Voedingscentrum

4 Klimaatraadpleging (tudelft.nl)



Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, Volt, SP, PvdA

Tegen

Ouderen Appèl, LPF, FvD, 50plus, CDA, VVD, PvdA