Amy elting 9 ET Hblkv XQ unsplash

Gelijke kansen, werk en inkomen

In een gezonde en bloeiende samenleving is iedereen gelijkwaardig. Maar in Nederland is van echte gelijkwaardigheid helaas nog geen sprake, ook niet in Eindhoven. Waar je wieg staat, bepaalt nog altijd voor een groot deel je kansen. Gemiddeld worden mensen uit armere gezinnen en buurten minder oud en hebben ze een slechtere gezondheid. Mensen die om wat voor reden dan ook niet tot de norm behoren worden bewust en onbewust gediscrimineerd en achtergesteld. Voor racisme, discriminatie en ongelijke kansen mag geen ruimte zijn in Eindhoven. Met andere woorden: er is werk aan de winkel voor de (lokale) overheid.


Gelijke kansen, werk en inkomen

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en Bouwen

Mobi­liteit en Bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy