49751348587 40a6a715ac k

Democratie, bestuur en privacy

De Partij voor de Dieren wil dat we in Eindhoven werken aan een groene en gezonde gemeente, waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met inwoners en organisaties bij de voorbereiding van gemeentelijke besluiten. Privacy is een groot goed en Eindhoven zet zich actief in voor de bescherming daarvan. De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om openheid, duidelijkheid en vertrouwen in inwoners.

Democratie, bestuur en privacy

Samen, eerlijk en groen

3 concrete plannen

  1. Het recht op privacy
  2. Transparant bestuur
  3. Sterke lokale democratie

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en Bouwen

Mobi­liteit en Bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy