Ons RSIN


Contactgegevens fractie Eindhoven
Virginia Jonkers, virginia.jonkers@eindhoven.nl

Doelstelling
De stichting heeft als doel het ondersteunen van de Partij voor de Dieren fractie in de gemeenteraad van Eindhoven.

Beleidsplan
Zie verkiezingsprogramma Plan B

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Virginia Jonkers
Penningmeester: Martijn Verhees
Secretaris: Jonas Roothans

Activiteiten
De fractie vergaderd elke maandag, daarnaast houdt zij twee keer per jaar een heidag

Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd

RSIN: 863907635