Een planeetbrede visie


Partijprogramma

Verbeter de wereld, begin in Eindhoven

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en Bouwen

Mobi­liteit en Bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Actueel

Biomassa niet meer duurzaam

Wethouder omarmde onze motie

Tijdens de raadsvergadering van 24 mei 2022 hield Jonas zijn maidenspeech. Hierbij diende hij een motie in waarin werd opgeroepen eenduidig te communiceren over biomassa. Nadat de wethouder heeft onderkend dat biomassa niet duurzaam te noemen is, heeft hij deze motie dan ook omarmd. In toekomstige stukken zal er beter op gelet worden dat biomassa niet meer het label duurzaam zal krijgen.

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid