Een planeetbrede visie


Partijprogramma

Verbeter de wereld, begin in Eindhoven

Wil je actief worden voor de partij of weten wat onze werkgroep doet?

    Werkgroep Eindhoven

Onze idealen

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en Bouwen

Mobi­liteit en Bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Actueel

Blijf van mijn dier

Eerste Initiatiefvoorstel!

Op 9 mei 2023 heeft Virginia Jonkers het initiatiefvoorstel "Blijf van mijn dier" aangeboden aan de raad. Bijna de helft van de vrouwen die in een situatie met huiselijk geweld zit, wacht met vluchten omdat zij hun huisdier niet achter wil laten. Dat kan een kwestie van leven of dood voor hen zijn. Met dit voorstel wordt ook de opvang van het huisdier geregeld.

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden