Een planeetbrede visie


Partijprogramma

Verbeter de wereld, begin in Eindhoven

Wil je actief worden voor de partij of weten wat onze werkgroep doet?

    Werkgroep Eindhoven

Onze idealen

Klimaat, biodi­ver­siteit en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en Bouwen

Mobi­liteit en Bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Actueel

Wij feli­ci­teren Repair café Woensel met hun 10-jarig jubileum!

Op naar de volgende 10 jaar!

Fractievoorzitter Virginia Jonkers was vandaag aanwezig bij deze bijzonder mijlpaal. Repair cafés zijn een stap in de goede richting naar een circulair en klimaatneutraal Eindhoven. Wil jij iets laten repareren? Je kan bij elk Repair Café zonder afspraak binnenlopen. Eindhoven heeft er acht verspreid over de stad: Woensel, Blixembosch, Gestel, Eindhoven-Zuid, Stratum, Tongelre, Acht en Prinsejag...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid