Bijdrage: Raads­voorstel Water en Klimaat­adap­tatie Aanpak (WKA) 2023-2026


20 december 2022

Bijdragen amendement:
Eigenlijk zijn wij best tevreden over het WKA. Noodzakelijke punten die wij graag terug wilden zien lezen wij terug. Water en klimaatadaptatie is onlosmakelijk verbonden met het groenbeleid, en die relatie komt duidelijk naar voren in het plan dat ter stemming ligt. Maar er zijn twee zaken die wij nog missen. Beiden hebben we ook voor het zomerreces benoemd bij de plannen voor Fellenoord. En we hebben gewacht tot dit moment om het te kunnen regelen. Het eerste punt; ons amendement; gaat in feite over het klimaatlabel. De weersextremen zullen toenemen, en het zal vaker warmer worden dan 38 graden. Iedereen herkent het wel dat je dan van schaduw naar schaduw loopt. Maar voor met name ouderen vormt dit een grote blokkade.
De bouwplannen die wij nu maken, staan er in 2050 nog. Wie nu ongeveer 50 is, is dan 80. In het WKA wordt om die reden genoemd dat 300 meter loopafstand tussen twee koele plekken maximaal aanvaardbaar is. Dat komt overeen met klimaatlabel B. Wij stellen voor om dat aan te scherpen naar klimaatlabel A. En dus aan het voorstel toe te voegen dat 200 meter het maximum is tussen twee groene koele plekken. Wij denken dat we die plicht hebben voor een toegankelijke en inclusieve stad, en het gevolg zal zijn dat de vergroening waar in het bestuursakkoord voor gekozen wordt ook hierin wordt verankerd. Deze motie wordt mede ingediend door Volt.

Bijdrage motie:
Ons tweede punt gaat over het gebruik van actuele kennis. Het is onvermijdelijk dat het WKA is gebaseerd op de KNMI klimaatscenario’s uit 2014. Over 6 maanden worden namelijk pas de scenario’s geactualiseerd. Het probleem dat hiermee ontstaat is dat er in de komende 4 jaar ruimtelijke plannen worden ontwikkeld, die vanaf de start al 10 jaar achter de feiten aanlopen, maar die wel decennia mee moeten. We weten niet óf de scenario’s veel af zullen wijken, maar de kans dat dat zo is bestaat. En die onzekerheid brengt, gezien de huidige bouwopgave, grote financiële risico’s met zich mee. Het liefst zouden we het WKA “Onder voorbehoud” vaststellen. Maar de griffie heeft ons uitgelegd dat die constructie niet bestaat.

Daarom dienen we een motie in, samen met Volt, waarin wij het college verzoeken: De raad actief te informeren hoe de actuele klimaatscenario’s (KNMI’23) de situatie in Eindhoven wijzigen ten opzichte van de huidige klimaatscenario's en in die analyse mee te nemen of en hoe het WKA aangescherpt dient te worden.

Interessant voor jou

Bijdrage: Bestemmingsplan Stationsplein Zuid (ondergrondse fietsenstalling)

Lees verder

Water en klimaatadaptatie aanpak (WKA)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer