Bijdrage: Vervolg­be­han­deling Raads­voorstel Uitvoering gebieds­ont­wik­keling Fellenoord (Hoe)


Menings­vor­mende verga­dering

17 januari 2023

Dankuwel voorzitter,

Veel vragen die we hadden zijn in de eerste termijn al opgehelderd, waarvoor nogmaals dank. Toch blijft het voor ons erg lastig om overwegingen goed te kunnen maken, gezien het op 21 juli 2022 met grote meerderheid aangenomen amendement A4 niet is uitgevoerd.

Hoewel hier in de eerste termijn ook over is gesproken, ben ik niet tevreden met het antwoord. Het amendement is gewoonweg terzijde gelegd. Hoe kan de raad op deze manier het juiste besluit nemen?

Verder maak ik me nog druk over de financiële risico’s die de gemeente loopt als het tegen zit, zowel wat dit zou kunnen gaan kosten als het risico dat op voor ons belangrijke thema’s als eerst bezuinigd zal worden als het even tegen zit. Kan de wethouder aangeven hoe hij hier tegenaan kijkt?

Ook wilde ik het nog over de clusterpaspoorten hebben, hierop sluit ik me aan bij de al gestelde vragen door onder meer D66 en PvdA.

Daarnaast wil ik aangeven dat we lang en veel hebben getwijfeld over wel of geen BV en de andere mogelijkheden, omdat dit dossier hier in principe over gaat. Toch gaat het verder dan dat, want er zijn ook weer investeringen nodig. Het plan zoals het is vastgesteld biedt bijvoorbeeld niet genoeg groen en enkel ‘zo veel mogelijk’ klimaatneutraal, wat voor ons gewoonweg niet voldoende is. Verder wordt er besloten om erg veel woningen bij te bouwen in een gebied waar Deltares al waarschuwt voor drinkwatertekorten voor 7 miljoen inwoners in droge zomers, zonder bij de bouw rekening te houden met voorzieningen om veel minder drinkwater per huishouden te verbruiken. Ook hebben we ondertussen vast allemaal vandaag weer in de krant gelezen in wat voor een luchtkwaliteit ook deze bewoners terecht gaan komen. We zien hier opnieuw dat er niet voldoende rekening gehouden wordt met de toekomst en met de veiligheid van onze huidige en toekomstige inwoners. Wij willen niet zulke grote investeringen doen in een plan waar we niet achter kunnen staan en wat niet toekomstbestendig is. Tenzij de wethouder ons gerust kan stellen staan we op dit moment niet positief tegenover dit plan.