Motie: Concrete tussen­doel­stel­lingen klimaat- en biodi­ver­si­teits­crisis


Eindhoven roept de klimaat- en biodi­ver­si­teits­crisis uit!

14 juni 2022

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 14 juni 2022 een besluit te nemen over concrete tussendoelstellingen voor klimaat. Zij hebben het bestuursakkoord gelezen.

De indieners hoorden dat:

  • Er de ambitie ligt om in 2030 klimaatneutraal te zijn en daarmee ambitieuzer te zijn dan de huidige 2-graden plannen.
  • Het klimaat wel, maar de biodiversiteit, niet als crisis wordt benoemd.
  • Het bestuursakkoord bij bijvoorbeeld ‘de brainport agenda’ de opdracht geeft om binnen een jaar met een bindend en concreet plan te komen.

De indieners vinden dat:

  • Klimaatrechtvaardigheid begint bij concrete en afrekenbare doelstellingen.
  • De klimaat- en biodiversiteitscrisis in samenhang aangepakt moeten worden.

De indieners roepen de raad op om:

Uit te spreken dat we te maken hebben met een biodiversiteitscrisis.

En roepen het aanstaande college van burgemeester en wethouders op om:
binnen een jaar concrete en afrekenbare tussendoelen voor klimaat en biodiversiteit voor deze bestuurstermijn te stellen.

Eindhoven, 14 juni 2022

De leden van de raad,

Jonas Roothans (PvdD), voorsteller
Murat Memis (SP), voorsteller
Jacco Rubenkamp (Volt), voorsteller
Niek Rennenberg (OAE), voorsteller


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA, D66, SP, Volt, Partij voor de Dieren

Tegen

Ouderen Appèl, FvD, 50plus, CDA, VVD