Tech­nische vragen: licht­fes­tival GLOW


Indiendatum: 17 nov. 2022

Inleiding

Deze week vindt GLOW plaats, en ook ik heb met veel plezier weer een rondje gelopen en mijn ogen uitgekeken afgelopen weekend. Hoewel ik elk jaar weer geniet van GLOW, viel me dit bezoek wel iets op wat me zorgen baarde; aan het kanaal (ter hoogte van ‘Lucy’, maar ook bij ‘A different point of view’), waar ik tot vorige week nog dagelijks vleermuizen zag vliegen, waren deze nu nergens te bekennen. Op deze locaties is het normaal gesproken relatiefdonker, maar nu schenen hier grote lichtbundels de lucht in. Erg mooi, maar ook een vorm van flinke lichtvervuiling.

Vragen

Deze observatie riep de volgende technische vragen bij me op:


1. Hoe komen de GLOW-locaties tot stand?

2. Wat zijn de vereisten voor het accepteren van een locatie en zijn er (al dan niet locatiegebonden) eisen aan bijvoorbeeld lichtkleur, -intensiteit of richting waarin dit licht mag schijnen? Zijn er nog andere eisen gesteld?

3. Ook viel het me op dat bijvoorbeeld het Anne Frankplantsoen onderdeel was van de route. Wat is de argumentatie om een het park op te nemen in de route i.r.t. lichtvervuiling?

4. Is bekend wat de risico’s en eventuele gevolgen zijn om deze locatie op te nemen voor de natuur? En maakt dit onderdeel uit van de overwegingen?

5. Wie is verantwoordelijk voor de locatiekeuze van de route en de uitvoering? Wie heeft mogelijkheden om te sturen in dit beleid en aanpassingen te doen?

6. Zijn er ervaringen met of plannen voor compensatie van eventuele onrust in de natuur? Bijv. een periode de straatverlichting doven.

Indiendatum: 17 nov. 2022
Antwoorddatum: 9 dec. 2022

Inleiding

Deze week vindt GLOW plaats, en ook ik heb met veel plezier weer een rondje gelopen en mijn ogen uitgekeken afgelopen weekend. Hoewel ik elk jaar weer geniet van GLOW, viel me dit bezoek wel iets op wat me zorgen baarde; aan het kanaal (ter hoogte van ‘Lucy’, maar ook bij ‘A different point of view’), waar ik tot vorige week nog dagelijks vleermuizen zag vliegen, waren deze nu nergens te bekennen. Op deze locaties is het normaal gesproken relatiefdonker, maar nu schenen hier grote lichtbundels de lucht in. Erg mooi, maar ook een vorm van flinke lichtvervuiling.

Vragen

Deze observatie riep de volgende technische vragen bij me op:

1. Hoe komen de GLOW-locaties tot stand?

De stichting GLOW kiest eerst een gebied in de stad grenzend aan het centrum. Dan wordt gecheckt bij de gemeente op de (on)mogelijkheden m.b.t. werkzaamheden en andere activiteiten in de stad. Vervolgens wordt het gebied “ingekleurd” met mogelijke locaties om zo te komen tot een route.

2. Wat zijn de vereisten voor het accepteren van een locatie en zijn er (al dan niet locatiegebonden) eisen aan bijvoorbeeld lichtkleur, -intensiteit of richting waarin dit licht mag schijnen? Zijn er nog andere eisen gesteld?

De locatie moet ‘veilig’ zijn voor bezoeker, passant en verkeer. Het werk moet tot zijn recht kunnen komen o.b.v. licht, vorm, architectuur, omgeving. Rekening houdend met activiteiten op de plek (b.v. bedrijven), bewoners (mens en dier) en veiligheid etc.

M.b.t. de locatie wordt daar naar gekeken met veiligheidsdiensten en gemeente. M.b.t. gebouwen en installaties worden er de benodigde berekening gemaakt.

M.b.t. flora en fauna wordt daar naar gekeken met onze vaste bomendokter en ecoloog.

3. Ook viel het me op dat bijvoorbeeld het Anne Frankplantsoen onderdeel was van de route. Wat is de argumentatie om een het park op te nemen in de route i.r.t. lichtvervuiling?

Er is in dit gebied nauwelijks licht toegevoegd, maar ook licht uitgedaan. Deze betreffende werken passen het mooiste in een natuurlijke omgeving.

We beseffen ook dat we hier nog slagen kunnen maken, zie ook verderop in deze reactie.

4. Is bekend wat de risico’s en eventuele gevolgen zijn om deze locatie op te nemen voor de natuur? En maakt dit onderdeel uit van de overwegingen?

Ja, daar kijken we naar. Bijv. bij groengebieden, de Dommel en het kanaal wordt rekening gehouden met de flora en fauna en vooraf onderzocht of er risico’s zijn. Het is afgestemd met Waterschap de Dommel en afdeling beheer riolering en water en adviezen, kaders en voorwaarden worden overgenomen. M.b.t. het kanaal hebben we bijv. ook rekening gehouden met het zwanenkoppel, zijn op afstand gebleven en hebben de eerste proefdagen de dieren geobserveerd en geconstateerd dat er geen nadelige invloed was.

5. Wie is verantwoordelijk voor de locatiekeuze van de route en de uitvoering? Wie heeft mogelijkheden om te sturen in dit beleid en aanpassingen te doen?

De uiteindelijke locatiebepaling gebeurd in samenspraak met Glow, de projectgroep (vergunning, gemeente, veiligheidsdiensten, hulpdiensten, crowd management) en waar nodig waterschap en onze contactpersonen als de bogendokter en ecoloog. Uiteindelijke vergunning wordt door de gemeente afgegeven.

N.a.v. de laatste edities en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, hebben we reeds in onze procedures m.b.t. de selectie van gebied, locatie en project opgenomen, dat we vanaf komende editie élke locatie en elk project standaard toetsen aan duurzaamheid, flora en fauna.

6. Zijn er ervaringen met of plannen voor compensatie van eventuele onrust in de natuur? Bijv. een periode de straatverlichting doven.

Zie eerdere antwoorden. Het is een proces waar GLOW al vele jaren mee bezig zijn. Zij doen al zoveel mogelijk lichten (straat en gebouw verlichting) uit in de omgeving van de werken, rekening houdend met veiligheid en technische mogelijkheden.

Sinds dit jaar trekt GLOW ook samen op met de gemeente om het (groeiend aantal) smart straatverlichting mee te nemen in het lichtplan. Uit of aangepast waar het kan.

Daarnaast is GLOW druk bezig het voor elkaar te krijgen dat ondernemers (winkels en bedrijven) horeca maar ook inwoners van Eindhoven hun lichten ‘doven’ in de week van Glow.

Ideeën en plannen hiervoor ontwikkelen ze ook samen met een groot aantal lichtfestivals in de hele wereld, speciaal in Europa waarbij duurzaamheid nr 1 op de agenda is.

Het ultieme doel is dat tijdens het lichtfestival minder energie gebruikt wordt dan de week ervoor of erna…