Bijdrage: Raads­voorstel Kaders voor samen­spraak omge­vings­visie 2.0


31 januari 2023

Dankuwel voorzitter,

Vandaag bespreken we de startnotitie van alweer versie 2.0 van de omgevingsvisie. Want nog voordat de wet daadwerkelijk is ingegaan, is de wereld veranderd. Dit is hét moment om de omgevingsvisie actueel te maken, en dat is ook wel echt nodig.

In de oude wordt bijvoorbeeld nog gesproken over duurzame biomassacentrales.

Maar we zijn er van overtuigd dat dat er deze keer niet meer inkomt.

Sinds het opstellen van de vorige omgevingsvisie heeft Eindhoven voor stevige klimaatactie gekozen, is GroenLinks met kop en schouders de grootste en daar hopen we dan ook echt wel iets van terug te zien in versie 2.0.

Ongetwijfeld kunnen we met een college dat de klimaatcrisis heeft uitgeroepen de juiste kaders scheppen voor een document waar het om VISIE gaat. Wij hebben een aantal suggesties.

1. De eerste stedelijke opgave is “Werken aan een gezonde groei van de stad”. Dat roept bij ons een aantal vragen op:

  1. Is de lijst op volgorde van prioriteit?
    1. Zo ja: dan hoort deze niet op plek 1.

    2. Zo nee: dan ook niet.

  2. Maar bovenal: is groei een doel? Dat Eindhoven groeit is ontegenzeggelijk, maar moet groei tot 2040 een doel zijn? Wij denken van niet. Wij stellen voor om dit te herschrijven tot: werken aan een gezonde balans in de stad. Want dat is wat er in onze ogen mee bedoeld wordt, en er altijd al had moeten staan.

2. Dan een andere opgave: “Werken aan de energietransitie”, of “werken aan een duurzame en concurrerende economie”. Dat is toch geen visie? We hebben te maken met een klimaatnoodtoestand. De fysieke omgeving heeft een mega-opgave: we moeten Eindhoven transformeren naar een stad die past binnen de grenzen van de planeet. Een stad waar de klimaatdoelstellingen gehaald worden. Dat is de opgave. Wij overwegen hier dan ook een motie of amendement.

Dan tenslotte een vraag aan de wethouder. Gezien de stedelijke opgave waar Eindhoven voor staat, als we dan kijken naar de lijst van stakeholders. Dan valt ons op dat het klimaat niet vertegenwoordigd wordt. Hoe kan dat? Maar bovenal, hoe gaan we dat gat opvullen? Wordt daar al aan gewerkt?