Bijdrage raads­voorstel Water en Klimaat­adaptie Aanpak (WKA)


13 december 2022

Over het algemeen staan wij positief tegenover het WKA, de naamswijziging weerspiegelt nu veel beter de focus; aandacht voor het belang van het vasthouden van water bij nieuwe ontwikkelingen. En het belang van verkoelende plekken door middel van schaduw op trottoirs en voldoende verkoelende plekken in de stad. Ook dat er rekening gehouden wordt met het veranderende klimaat bij de keuze van de beplanting.

Maar we hebben vijf suggesties om het aan te scherpen.

Ten eerste moeten we ons nu maximaal inzetten om klimaatverandering te voorkomen, en tegelijkertijd rekening houden met het scenario waarop alles in het water valt. We stevenen af op 2,8 graden opwarming. Deze temperatuurstijging zal een gevaarlijke klimaatverandering in gang zetten. Die klimaatverandering uit zich ook door hevigere regenbuien (zelfs meer dan 60mm/u), meer en langere droogtes, meer extremen. We moeten voor een klimaatrobuuste stad hier ons beleid dan ook op afstemmen, anders krijgen we natte voeten.

Buien van meer dan 60mm per vierkante meter opvangen doe je niet alleen door grotere rioolbuizen te leggen, maar juist door meer onverhard oppervlak, door water meer vasthouden in en op gebouwen, en desnoods met architectuur die rekening houdt met water op straat.

Daarnaast zullen we om overmatig veel onttrekking van grondwater en drinkwatertekorten te voorkomen bij nieuwbouw en renovatie ook rekening moeten houden met het opvangen van regenwater om te gebruiken voor bijvoorbeeld douchen, wassen en het doorspoelen van het toilet, en hiervoor geen gebruik meer maken van steeds schaarser wordend drinkwater.

Ten derde: Hoe gaan we ervoor zorgen dat het aantal grind- en tegeltuinen afneemt? Partij voor de Dieren ziet die graag zo snel mogelijk verdwijnen. Ze zijn nadelig voor natuur, waterretentie, hittestress, en gaat vaak ook nog gepaard met gifgebruik.

Als vierde: 300 meter tot koele plek, zoals nu voorgesteld wordt, behoort tot klimaatlabel B. Als temperaturen de 45 graden kunnen bereiken is schaduw en koelte noodzaak. Bovendien voegt dat écht waarde toe aan de stad. Klimaatlabel A suggereert 200 meter, dat zou wat ons betreft echt het minimum moeten zijn.

Als laatste, en hier maken we ons het meeste zorgen over, staat in de visie afvalwaterzorgplicht:
“In 2050 hebben we een goed onderhouden en goed functionerend rioolstelsel en is de negatieve impact van overstortend afvalwater op de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater verder geminimaliseerd”
Maar ook werd aangegeven dat dit 2x zo vaak zal voorkomen. Hoe kan dat? Moet het uitgangspunt niet zijn om dat op z’n minst dan gelijk te houden?