Bijdrage bestem­mingsplan Lorentz Casimir Lyceum


Menings­vor­mende verga­dering

28 november 2022

Dankuwel voorzitter,

Dit dossier houdt onze fractie al langere tijd bezig: Waarom wordt de natuur geschaad voor een bouwroute? En waar is die schade dan het minst erg? Het zijn vragen waar ik eerlijk gezegd nog steeds geen eenduidig antwoord op heb gevonden, omdat er telkens wel weer een goed tegenargument te bedenken valt.

Maar... Ik wil graag nog een stap terug nemen, en u stapsgewijs meenemen in de afwegingen die wat mij betreft duidelijker moeten zijn en de vragen die voor mij nog steeds niet of onvoldoende beantwoord zijn. Hier zou ik dan ook graag een duidelijke reactie van de wethouder op ontvangen.

Afgelopen week nog sprak ik een scholier van het Lorentz Casimir Lyceum en deze gaf aan de school fijn te vinden zoals deze is en niet te zitten wachten op een nieuw schoolgebouw.

Kan het huidige schoolgebouw niet gewoon gerenoveerd en verduurzaamd worden? Zo ja, waarom wordt hier niet voor gekozen? En zo nee, wat zijn de grootste bezwaren?

En dan, áls we dan tot de conclusie zouden komen dat dat geen optie is, wil ik graag een stapje verder, naar de op één na beste oplossing: Wat is de reden om niet te kiezen voor sloop en herbouw op dezelfde locatie?

Voor mij is het nog steeds niet logisch om eerst een gebouw verder in het groen te plaatsen, vlak naast de school die in gebruik is en daar ongetwijfeld overlast van ondervind. Om daarna naast het nieuwe in gebruik genomen gebouw weer een gebouw te gaan slopen met eveneens overlast tot gevolg. Met uiteindelijk als resultaat dat er een nieuwe school staat, maar wel nóg dichter in het groene gebied. Graag hoor ik van de wethouder waarom het college dit wél logisch vindt.

En dan nóg een stapje verder, een nog minder groene oplossing; als er een goede reden is om het huidige gebouw te slopen en een nieuw gebouw te bouwen, en dat nieuwe gebouw nog verder in het groen te plaatsen; waarom wordt er dan niet gekozen om eerst het huidige gebouw te slopen zodat men gewoon bij de beoogde bouwlocatie kan komen zonder de natuur verder te vernielen en de overlast van de scholieren bij zowel bouw als sloop hiermee ook te voorkomen?

En dán, als de eerste, tweede en zélfs de derde optie volgens het college écht niet kunnen, komen we op de vraag welke route dan beter is. Het voorliggende voorstel gaat hier dan misschien niet over, maar hangt hier wel degelijk mee samen. Voor mij is het duidelijk: wat mij betreft worden de belangen van de natuur en ecologie bij deze keuze het zwaarst gewogen, wordt er zoveel mogelijk gespaard en waar nodig hersteld. Hoe staat de wethouder hierin?

Voorzitter, dankuwel.

2e termijn

Ik heb in de beantwoording gehoord dat de wethouder niet in wil gaan op de andere opties. Ik heb eigenlijk 4 opties aangedragen, de eerste drie vallen blijkbaar direct af, dus de minst goede optie wordt hier gekozen concludeer ik.

Dan toch nog even de route, want misschien dat de wethouder mij hier toch nog op gerust kan stellen; ondanks dat dit plan hier niet over gaat, dat begrijp ik.

Groen en ecologie voorop stellen betekent voor mij verder kijken dan een boom wel of niet opofferen, wat op zichzelf natuurlijk al erg genoeg is. Maar ook kijken naar bodemverdichting voorkomen en zo min mogelijk druk uitoefenen op de wortels van de gespaarde bomen door zware voertuigen.

Kan de wethouder toezeggen dat áls dit scenario toch gekozen wordt, waar het wel op begint te lijken, er door het college écht alles aan gedaan zal worden om schade aan de natuur en ecologie te voorkomen en waar nodig te herstellen en verbeteren?

Raadsvoorstel: 22bst01157 Raadsvoorstel Bp II Tongelre buiten de Ring 2019 (Lorentz Casimir Lyceum) (eindhoven.nl)