Burger­beraad


Initi­a­tief­voorstel van D66

10 mei 2022

Dankuwel voorzitter.

Allereerst mijn complimenten aan D66 voor dit goede en belangrijke initiatiefvoorstel.

Wij staan voor complexe uitdagingen. Ons gedrag vormt een ernstige bedreiging voor het leven op Aarde nu maar ook voor de vele generaties na ons.

De urgentie is hoog, en na jaren treuzelen is het probleem alleen maar fnuikender geworden.

Gisteren publiceerde de Wereld Meteorologische Organisatie dat de kans 50/50 is dat de komende 5 jaar er een gemiddelde opwarming van 1.5 graden aangetikt wordt. We spelen roulette met de enige leefbare planeet die we hebben.

Na decennia aan waarschuwingen kunnen we wel constateren dat het huidige democratische systeem kennelijk niet in staat is om te doen wat noodzakelijk is. à Het heeft gefaald.

Daarom zijn wij blij met het initiatiefvoorstel van D66 voor een burgerberaad want uit onderzoek blijkt dat een representatieve groep inwoners met toegang tot goede gebalanceerde informatie tot prachtige voorstellen kunnen komen die ook op steun vanuit de samenleving kunnen rekenen. Voorstellen die doorgaans verder gaan dan wat politiek aanvankelijk haalbaar lijkt.

Met het burgerberaad hebben we de sleutel in handen tot een hechtere, meer rechtvaardige samenleving en een leefbare aarde. – Schrijft Eva Rovers in haar boek.

Het college noemt recente andere pilots voor burgerparticipatie. Omdat er grote overlap zit kun je de lessen ook hierop toepassen. Uit de inwoners begroting oud-woensel kwam bijvoorbeeld naar voren dat vooraf goed duidelijk moet zijn wat er met het besluit gedaan gaat worden.

We hebben het voorstel goed bestudeerd en vergeleken met de 10 basisprincipes die de OESO heeft aangeraden om van het burgerberaad ook een succes te maken. En we hebben nog een paar kleine aanscherpingen:

  1. Beperk je tot alleen complexe vraagstukken.
  2. Vertrouw de burger en stel dus vooraf een beloftelijst op waarin je aangeeft bij welke mate van consensus en binnen welke kaders de voorstellen overgenomen en uitgevoerd zullen gaan worden.
  3. Daarnaast is het van belang dat alle deskundigen die spreken evenveel spreektijd krijgen omdat een schijn van beïnvloeding het vertrouwen in de uitslag ondermijnt.

We zouden het op prijs stellen als D66 deze aanscherpingen zou opnemen in het voorstel.

Dankuwel.