Maiden­speech van Jonas Roothans


Voor­af­gaand aan de motie over biomassa

24 mei 2022

Het is een grote eer om hier mijn maiden speech te mogen houden. En ik wil met wat positieve woorden beginnen.

Ik heb namelijk de eerste weken als heel prettig ervaren. Met fantastische hulp van de Griffie, maar ook van raadsleden en commissieleden van andere fracties en het contact met het college. Mijn dank daarvoor!

Voordat ik de biomassa-motie inleidt zou ik nog graag stil willen staan bij waarom ik nou juist namens Partij voor de Dieren in de raad zit.

Maar als je even op de neurologie afdeling rondloopt zie je dat, wat zo robuust en vanzelfsprekend lijkt, eigenlijk zo onvoorstelbaar kwetsbaar en waardevol is.

Ik werk hiernaast als wetenschapper bij de Neurologie afdeling in een ziekenhuis in het Duitse stadje waar Röntgen zijn straling heeft uitgevonden.

Daar implanteren we elektrodes in het brein van mensen met bijvoorbeeld Parkinson, om eigenlijk de kortsluiting te doorbreken die de ziekte veroorzaakt, en zo de harmonie weer terug te brengen.

Die kortsluiting ontstaat omdat er 1 klein gebiedje afsterft.

In een gezond brein heb je zoveel feedback mechanismes dat het zichzelf vrij stabiel kan houden. Misschien wat schommelingen, maar allemaal niet zo spannend. Maar als je even op de neurologie afdeling rondloopt zie je dat, wat zo robuust en vanzelfsprekend lijkt, eigenlijk zo onvoorstelbaar kwetsbaar en waardevol is.

Wat ik vanuit mijn werk dus heel goed zie, is dat als je een elementje uit die keten haalt, je het hele systeem kan destabiliseren. Van reuk, mimiek, balans, emoties, spraak en natuurlijk het meest zichtbare: de motoriek. En hoe goed wij het ook proberen met die electrode; je krijgt die harmonie niet meer terug, het is vaak kiezen welke functies je wil proberen te herstellen. Anders gezegd: innovatieve trucjes kunnen heel veel helpen. Maar in feite zijn we al te laat, en had je Parkinson willen voorkomen.

En er zijn wel manieren om de kans op Parkinson te verkleinen. De opstapeling van landbouwgif is namelijk een duidelijke oorzaak. Dus ik raad iedereen alleen al om die reden af om met name melk, of kaas te consumeren. Of naast een weiland te gaan wonen waar veel gespoten wordt.

De natuur – zoals we die nu kennen – is kwetsbaarder dan je denkt.

En daarmee is het bruggetje gauw gemaakt naar onze omgeving en ons gedrag.

Wij zijn namelijk het systeem waarin wij leven ernstig aan het verstoren: het klimaatsysteem en het ecosysteem. Niet alleen door de grootte van de menselijke impact, maar vooral door de snelheid daarvan.

De natuur is robuust en past zich wel aan; hoor je dan. Klopt; binnen een bepaalde bandbreedte is de natuur zelfregulerend. Maar de veranderingen zijn te groot, en vooral: de veranderingen gaan simpelweg te snel.

Voorbeeldje:

Een Eik kan makkelijk 150 jaar worden. Dat betekent dat een volwassen eik ontkiemde nog voordat de eerste gloeilamp was uitgevonden. En sindsdien hebben we de oerbossen gekapt, de bodem uitgeput, de samenstelling van de lucht veranderd, en de oceanen verzuurd. De natuur – zoals we die nu kennen – is kwetsbaarder dan je denkt.

De klimaatzones migreren sneller naar het noorden, dan dat bossen en de bosbewoners zich kunnen verplaatsen.


Ook dieren hebben niet kunnen stemmen, zich niet kunnen verenigen en niet kunnen protesteren.

En voordat ik naar de Biomassamotie ga, nog twee zinnen over dieren en de blinde vlek van de democratie.

Wij zijn volksvertegenwoordiger, maar niet iedereen heeft kunnen stemmen. En dan heb ik het niet over de lage opkomst. Kinderen, toekomstige generaties, en mensen elders, hebben niks te zeggen over de keuzes die wij gaan maken, of juist niet durven maken, en die op hen impact zullen hebben.

Ook dieren hebben niet kunnen stemmen, zich niet kunnen verenigen en niet kunnen protesteren. Maar wij onderwerpen hen wel aan onze overheersing en dan heb ik het natuurlijk over de bio-industrie maar ook over de entertainment industrie of de hengelaars. Zonder twijfel wordt hier vanuit de toekomst vol onbegrip en walging op teruggekeken. Maar je hoeft niet Partij voor de Dieren te heten om hier iets tegen te doen.

Een liberaal is natuurlijk nooit voor onderdrukking, en een socialist beschermt de meest kwetsbare en stemlozen, en de conservatieve partijen begrijpen natuurlijk dat ons gedrag moet veranderen, om de inheemse natuur die bij eindhoven past te beschermen.

Kortom; ik denk dat we vier mooie jaren tegemoet gaan. Voor mens en dier.

---

Dan nu de motie:

Biomassa stoot per eenheid energie, meer CO2 uit, dan een kolencentrale. Daarom hoef ik niet uit te leggen dat het geen duurzame energie is. Gelukkig komt er dan ook een plan om biomassa uit te faseren.

Toch verscheen de biomassacentrale in de MPG onder het kopje duurzaamheid.

Omdat we in de energietransitie zaken niet mooier moeten voorspiegelen dan dat ze daadwerkelijk zijn, roepen we in deze motie op om in het vervolg biomassa niet meer als duurzaam te beschrijven.


de motie is omarmd: Eenduidig over biomassa