Amen­dement: Autovrije, levendige binnen­wereld


14 februari 2023

De indieners van dit amendement stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 14 februari 2023 een besluit te nemen.

Zij hebben het Raadsvoorstel Ontwikkelkader Kastelenplein 22bst01644 van het college gelezen.

Na het gesprek in de vergadering van 7 februari 2023 stellen zij een aanpassing van het besluit voor.

De indieners hoorden dat:
• Mobiliteit de sector is met grootste klimaatuitdaging van Eindhoven waarbij een koerswijziging noodzakelijk is;
• In het ontwikkelkader figuur 9 het bijschrift heeft: “Autovrije, levendige binnenwereld”, maar dat deze tekst nergens anders terugkomt.

De indieners vinden dat:
• Eindhoven met de tijd mee moet gaan en net als bijvoorbeeld Utrecht autovrije wijken moet durven bouwen;
• Alle randvoorwaarden perfect zijn: het is een smal gebied met een goede ligging ten opzichte van het OV, werk en ontspanning;
• Een bijschrift bij een figuur onvoldoende nadruk legt op de ambitie, maar kennelijk al wel onderdeel is van het plan.

De indieners stellen voor het ontwerp raadsbesluit als volgt aan te passen en/of aan te vullen:

Als ambitie toe te voegen:
g. Ontwikkel een autovrije, levendige, en groene binnenwereld die het hele gebied verbindt.

Eindhoven, 14 februari 2023

Het lid van de raad,

Jonas Roothans, voorsteller


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA, D66, SP, Volt, Partij voor de Dieren

Tegen

Ouderen Appèl, LPF, FvD, 50plus, CDA, VVD