Amen­dement: Kwetsbare ouderen zijn welkom in 2050


20 december 2022

De indieners van dit amendement stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 20 december 2022 een besluit te nemen. Zij hebben het voorstel Water en Klimaatadaptatie Aanpak (WKA) 2023-2026, 22bst01405 van het college gelezen.
Na het gesprek in de vergadering van 13 december 2022 stellen zij een aanpassing van het besluit voor.

De indieners hoorden dat:
• In het concept WKA staat dat de maximale afstand tussen natuurlijke koele verblijfsplekken 300 meter is;
• 300 meter overeenkomt met klimaatlabel B en 200 meter overeenkomt met klimaatlabel A;
• Deze norm is bedoeld voor de meest kwetsbare groep (beperkt mobiele ouderen);

De indieners vinden dat:
• We als gemeente altijd moeten streven naar de best mogelijke optie in het kader van klimaatadaptie en hierbij voorkomen beter is dan genezen;
• Er tijdens de loopduur van de WKA (2023-2026) uitzonderlijk veel bouwplannen worden gemaakt, er een extra zorgvuldige afweging moet zijn om een leefbare en toegankelijke stad in bijvoorbeeld 2050 te hebben;

De indieners stellen voor het ontwerp raadsbesluit als volgt aan te passen en/of aan te vullen:
Toe te voegen bij 3.e klimaatadaptatie: Maximaal 200 meter werkelijke loopafstand tot natuurlijk koele verblijfsplekken, om de gebouwde omgeving voor kwetsbare groepen toegankelijk te houden. En dat ook te verwerken in het WKA 2023-2026.

Eindhoven, 20 december 2022

De leden van de raad,
Jonas Roothans (PvdD), voorsteller
Jacco Rubenkamp (Volt), voorsteller


Status

Verworpen

Voor

Tegen