Een open deur


Motie

8 november 2022

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 8 november 2022 een besluit te nemen over Een open deur.

Zij hebben het voorstel Vaststellen Begroting 2023 22bst01169 van het college gelezen. Na het gesprek hierover in de vergadering van 1 november 2022 vragen zij extra aandacht voor:


De indieners hoorden dat:

• Eindhoven winkeliers niet kan verplichten de deuren dicht te houden wanneer de airco of verwarming aanstaat;

• Bijvoorbeeld Frankrijk die stap inmiddels wel heeft gezet;

• Steeds meer ondernemers zelf al die keuze maken.


De indieners vinden dat:

• Als verplichten geen optie is, aanmoedigen de logische tweede keus is;

• Eenvoudige ondersteuning zoals het produceren van deurbordjes of info op de city beacons, en ondersteuning via de winkeliersvereniging, de winkeliers het nodige zetje in de rug kunnen geven.

• Dekking gevonden kan worden in de ‘Samen Morgen Mooier Maken’ reserve voor de binnenstad.


De indieners roepen het college van burgemeester en wethouders op om:

Winkeliers aan te sporen en te ondersteunen om de deuren te sluiten als de verwarming of de airconditioning aan staat.


Eindhoven, 8 november 2022

De leden van de raad,

Jonas Roothans (PvdD), voorsteller

Annelies Becker (D66), voorsteller

Rosa van den Nieuwenhof (PvdA), voorsteller


Status

Overgenomen

Voor

Tegen