Eindhoven Airport doet mee


Motie

8 november 2022

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 8 november 2022 een besluit te nemen over Eindhoven Airport doet mee.

Zij hebben het voorstel Vaststellen Begroting 2023 22bst01169 van het college gelezen.

Na het gesprek hierover in de vergadering van 1 november 2022 vragen zij extra aandacht voor:


De indieners hoorden dat:

• Gemeente Eindhoven voor bijna 25% eigenaar is van Eindhoven Airport;

• De luchtvaart een onverklaarbare uitzonderingspositie heeft op klimaatverdragen.


De indieners vinden dat:

• Eindhoven Airport geen uitzonderingspositie verdient;

• Eindhoven Airport gewoon mee moet doen met de klimaatambities;

• 55% minder vliegen leidt tot 55% minder uitstoot;

• Innovaties van de straalmotoren niet voldoende zullen zijn om de reductie te halen.


De indieners roepen het college van burgemeester en wethouders op om:

Als medeaandeelhouder het standpunt uit te dragen dat het aantal vliegbewegingen van traditionele kisten mee moet krimpen met de klimaatdoelstellingen.


Eindhoven, 8 november 2022

Het lid van de raad,

Jonas Roothans (PvdD), voorsteller


Status

Verworpen

Voor

SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Ouderen Appèl, LPF, FvD, 50plus, GroenLinks, CDA, VVD, PvdA, D66, Volt