Motie: Einde fossiel tijdperk


8 november 2022

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 8 november 2022 een besluit te nemen over einde fossiel tijdperk. Zij hebben het voorstel vaststellen Begroting 2023 22bst01169 van het college gelezen. Na het gesprek hierover in de vergadering van 1 november 2022 vragen zij extra aandacht voor:

De indieners hoorden dat:

 • Het tijdperk van benzine en diesel op z’n eind loopt;
 • Eindhoven 29 tankstations telt, waarvan er zich 5 binnen de ring bevinden, en 15 in of nabij woonwijken.

De indieners vinden dat:

 • Het niet de bedoeling kan zijn dat het makkelijker is om een benzinepomp te vinden dan een volwaardig snellaadpunt;
 • Eindhoven niet moet afwachten, maar richting moet geven in de energietransitie;
 • De gemeente, volgens de principes impact, inclusief en innovatief, ondernemers tijdig moet betrekken bij deze structurele wijzigingen;
 • Een tankstation naast een woonwijk nooit een goed idee is geweest en al helemaal niet meer van deze tijd is.
 • Aannemelijk is dat meer exploitatievergunningen voor (snel)laden zullen worden afgegeven.

De indieners roepen het college van burgemeester en wethouders op om:

 1. Per direct te stoppen met het verlengen van de exploitatievergunningen voor fossiele autobrandstofverkoop met uitzondering van verkooppunten aan hoofdwegen.
 2. Een plan uit te werken om het aantal verkooppunten ambitieus af te bouwen.

  Eindhoven,

  Het lid van de raad,
  Jonas Roothans (PvdD), voorsteller


  Status

  Aangehouden

  Voor

  Tegen