Amen­dement: Fellenoord: Klimaat­label A


21 september 2022

De indieners van dit amendement stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 19 juli 2022 een besluit te nemen.

Zij hebben het voorstel Raadsvoorstel Uitwerking publiek belang gebiedsontwikkeling Fellenoord, 22bst00821 van het college gelezen.

Na het gesprek in de vergadering van 19 juli 2022 stellen zij een aanpassing van het besluit voor.De indieners hoorden dat:

 • voor Fellenoord wordt gestuurd op het minimale klimaatlabel “B” uit Beleidsregel: Klimaatrobuust (her)inrichten en ruimtelijk ontwikkelen, waarin de volgende doelen staan
  1. 10-15% onverhard;
  2. 50-60 mm beschikbare waterberging per m2 verhard oppervlak;
  3. 300 meter minimale (sic) afstand tot koele plek;
 • deze beleidsregel is gebaseerd op de KNMI’14 klimaatscenario’s, welke weer zijn gebaseerd op het IPCC AR5;
 • in 2023 nieuwe KNMI klimaatscenario’s worden gepubliceerd op basis van de IPCC AR6, waarover het KNMI al schrijft: “De risico’s en kwetsbaarheden bij verder stijgende temperaturen worden door het VN-klimaatpanel IPCC in zijn nieuwste rapport hoger ingeschat dan in het vorige rapport uit 2014.”
 • Klimaatlabel A uitgaat van de volgende normen:
  1. >15% onverhard;
  2. >60mm waterberging per m2 verhard oppervlak;
  3. >50% schaduw in loopgedeelte in de zomer tussen 12.00 en 16.00;
  4. maximaal 200 meter tot een koele plek;

De indieners vinden dat:

 • het hanteren van de minimale eisen, op basis van een verouderd model, risico’s met zich meebrengt voor zowel de veiligheid als de financiën;
 • we een groot financieel risico lopen als we op een later moment de noodzakelijke wijzigingen moeten doorvoeren;
 • een hoger klimaatlabel de toegankelijkheid en inclusiviteit, van bijvoorbeeld ouderen, in het gebied verhoogt door schaduw, koelte, onderdak en bescherming tegen wind en regen.

  De indieners stellen voor het ontwerp raadsbesluit als volgt aan te passen en/of aan te vullen:

  De volgende tekst in het besluit:

  2.d.2 Minimaal 10% van het bv0 (m2) van niet-woonfuncties is groen.
  2.d.3 Uitgangspunt is 60mm waterberging per m2 verhard oppervlak.
  2.d.4 De minimale afstand tot een koele plek bedraagt maximaal 300 meter.
  2.d.5 Uitgangspunt is een ruimtelijke inrichting die zorgt voor afname van het hitte-effect of voorkomt dat het effect toeneemt.

  Te wijzigen in
  2.d.2 Tenminste 15% van het totale oppervlak is onverhard
  2.d.3 Uitgangspunt is minstens 70mm waterberging per m2 verhard oppervlak.
  2.d.4 De minimale afstand tot een koele plek bedraagt maximaal 200 meter.
  2.d.5 Uitgangspunt is een ruimtelijke inrichting die zorgt voor afname van het hitte-effect of voorkomt dat het effect toeneemt, waarbij wordt gerekend op meer dan 50% schaduw in het loopgedeelte in de zomer tussen 12.00 en 16.00 uur.

  Eindhoven, 19 juli 2022

  Het lid van de raad,

  Jonas Roothans (PvdD), voorsteller


  Status

  Verworpen

  Voor

  Ouderen Appèl, SP, Volt, Partij voor de Dieren

  Tegen

  LPF, FvD, 50plus, GroenLinks, CDA, VVD, PvdA, D66