Monde­linge vragen: Biomassa in Meer­ja­ren­prognose grond­ex­ploi­taties


Indiendatum: 10 mei 2022

In dit raadsvoorstel wordt als doelstelling gegeven dat het inzicht verschaft in ‘de toegevoegde waarde op de thema’s duurzaamheid, innovatie, economie en inclusiviteit van de gebiedsontwikkelingen in Eindhoven’. Echter werd dit ons niet helemaal helder. In de MPG zien we maatschappelijke effecten opgesomd, met daarbij hele leuke circkeldiagrammen met mooie kleurtjes. In deze diagrammen zien we de verschillende maatschappelijke aspecten afgebeeld, maar waarop zijn de afgebeelde verhoudingen tussen deze aspecten gebaseerd? Hoe zijn deze bepaald?

En waarom wordt anno 2022 een biomassacentrale nog steeds als duurzaam omschreven?