Rondvraag: Alleen legaal vliegen


Menings­vor­mende verga­dering

Indiendatum: mrt. 2023

Brabant gaat “op slot”. Er worden geen vergunningen meer afgegeven die natura2000 gebieden zouden kunnen verslechteren binnen een straal van 25 kilometer. Tegelijkertijd opereert Eindhoven airport zonder geldige natuurvergunning; maar

de politiek gedoogt het, tot nu toe. Natuurlijk is het niet eerlijk hoe de bescherming van de natuur verschillende sectoren verschillend raakt. Of vooral dat de luchtvaart zoals wel vaker boven de wet lijkt te staan. Het vliegveld heeft een vergunningsaanvraag ingediend, maar we kunnen allemaal wel aanvoelen dat de kans klein is dat er stikstofruimte wordt vrijgekocht voor de vakantievluchtjes vanaf Eindhoven. Als we samen morgen mooier willen maken, dan doen we dat samen met de luchtvaart en dan houden zij zich aan dezelfde regels als alle anderen. We weten dat MOB een aantal maanden geleden een handhavingsverzoek heeft ingediend, en ook dat Eindhoven voor ongeveer een kwart aandeelhouder is.

Daarom zijn we benieuwd of:

1. de wethouder ons aandeel wil aanwenden om te stellen dat eindhoven airport zich per direct gaat beperken tot alleen het legaal vergunde deel.

2. de gemeente Eindhoven zelf ook een handhavingsverzoek kan indienen.