Tech­nische vragen: Fossiel­vrije reclame


Indiendatum: 5 jul. 2022

Inleiding
We hebben te maken met een klimaatcrisis. Twee grote veroorzakers hiervan zijn het gebruik en verbranden van fossiele brandstoffen en onze dierlijke eiwitconsumptie.

Om verdere problemen te voorkomen hebben we een gedragsverandering nodig. Om die reden willen we onderzoeken of we iets kunnen doen tegen reclame voor producten en diensten die schade toebrengen aan onze planeet.

We overwegen een motie waarin we het college vragen met een voorstel te komen om per verordening vast te leggen om in te openbare ruimte geen fossiele reclame meer toe te staan. Graag stellen we eerst de volgende vragen.

Vragen

 1. Welke contracten heeft Eindhoven op dit moment lopen met betrekking tot reclame in de openbare ruimte? En wat zijn de einddata van deze contracten?
 2. Lopen er ook dergelijke contracten via metropoolregio Eindhoven of de provincie?
 3. Is er een grove indicatie te geven over de verwachte omzet uit het aandeel fossiele reclame? En hoe zit dit met reclames voor vlees- en zuivelproducten?
 4. Is er in de lopende contracten mogelijk sprake van of risico op schadeclaims als bepaalde reclame zou worden geweerd?
 5. Is er in de lopende contracten sprake van wijziging van afdracht op het moment dat de APV op dit gebied zou wijzigen?
 6. Voorziet u nog andere mogelijke belemmeringen wanneer een dergelijke wijziging in de APV bepaalde type reclames in onze openbare ruimte uitsluit?

Indiendatum: 5 jul. 2022
Antwoorddatum: 18 jul. 2022

1.Welke contracten heeft Eindhoven op dit moment lopen met betrekking tot reclame in de openbare ruimte? En wat zijn de einddata van deze contracten?

We hebben de volgende contracten:

 • Citybeacons (einddatum 2026)
 • Intownboards (einddatum 31-12-2029)
 • A0 reclame displays (einddatum 31-12-2026)
 • Arbri‚Äôs (einddatum 31 januari 2030)
 • Vrijstaande reclame vitrines (einddatum 31-12-2029)
 • Lichtmast reclame (einddatum 31-12-2032)
 • Digitale billboards (einddatum 28-02-2032)

2. Lopen er ook dergelijke contracten via metropoolregio Eindhoven of de provincie?

Niet op het grondgebied van de gemeente Eindhoven, het is niet bekend of de MRE of provincie dergelijke contracten in de regio heeft.


3. Is er een grove indicatie te geven over de verwachte omzet uit het aandeel fossiele reclame? En hoe zit dit met reclames voor vlees- en zuivelproducten?

Nee, dat is niet bekend


4. Is er in de lopende contracten mogelijk sprake van of risico op schadeclaims als bepaalde reclame zou worden geweerd?

Ja, in de aanbesteding is aangegeven dat het vigerende reclamebeleid leidend is bij de aanbesteding. In dit reclamebeleid is niet aangegeven dat er een verbod dient te komen op de reclame voor fossiele brandstoffen. In de overeenkomsten staat dat de partij recht heeft op het exploiteren van het reclame object in overeenstemming met het programma van eisen. In dat programma van eisen staat niet aangegeven dat er een verbod is op het exploiteren van fossiele brandstoffen. Er is dan ook een groot risico op schadeclaims.


5. Is er in de lopende contracten sprake van wijziging van afdracht op het moment dat de APV op dit gebied zou wijzigen?

Er is sprake van het niet nakomen van afspraken aan de kant van de gemeente als de gemeente het reclamebeleid wijzigt met betrekking tot het uitsluiten van bepaalde reclame. Na de zomer kunnen we nadere informatie geven wanneer het bestaande reclamebeleid wordt geactualiseerd.

6. Voorziet u nog andere mogelijke belemmeringen wanneer een dergelijke wijziging in de APV bepaalde type reclames in onze openbare ruimte uitsluit?

Het gaat om privaatrechtelijke contracten die zijn gesloten op basis waarvan er een groot risico is op schadeclaims.