Bijdrage begroting 2023


Raads­ver­ga­dering 8 november

8 november 2022

Virginia Jonkers:

Hoe mooi is het dat de financiƫle positie van Eindhoven goed is, maar toch zijn wij geschrokken.

Geschrokken van de fouten die erin stonden, die overigens zijn hersteld, maar de laatste maanden is dit wel een rode draad. Geschrokken dat niet iedereen de ernst van deze fouten in ziet, maar misschien nog wel meer geschrokken van de reacties afgelopen week op de begroting en met name op het punt klimaat.

Volgens de een zijn we niet realistisch, volgens de ander moeten we wel blijven groeien om te voldoen aan onze hebzucht, of er is al zoveel geld daarnaar toe gegaan wat is het probleem? Dat laatste maakt het eigenlijk nog erger; geld dat er al aan is besteed maar de situatie is er nog niet beter op.

En dit allemaal omdat wij niet bereid zijn om wat van ons eigen comfort op te geven; die boom die te veel ruimte neemt, die moet om, onze pleziervluchtjes, want we moeten wel altijd overal naar toe kunnen en natuurlijk ons stukje vlees wat we willen blijven eten. Want stel je eens voor dat het leven voor de Eindhovenaar niet leuk genoeg is.

We kijken naar de korte termijn en naar ons eigen belang, maar als we deze koers vervolgen dan gaat de Eindhovenaar van de toekomst het gegarandeerd niet leuk krijgen. Dit is niet om de rest af te katten, maar juist het dringende verzoek, dat als je in de luxe positie zit dat de financiƫn op orde zijn, dit het moment is voor een koersverandering op de vlakken waar het niet goed gaat en dat, dat kunnen we alleen samen.

Jonas Roothans:

Inderdaad, dit is het moment.

Mevrouw Jonkers had al wat gezegd over de klimaatbegroting. Wij zijn kritisch geweest, maar ik wil hier toch mijn complimenten geven. Er staat een nieuwe klimaatbegroting online. De fouten die we gevonden hebben zijn hersteld. Maar beter nog: fouten die wij niet gevonden hebben zijn ook hersteld. Er is dus nog eens grondig naar gekeken. En dat vind ik sterk. Wij gaan er vanuit dat iedereen deze versie goed bestudeerd heeft, dus ik hoef dit lijstje met fouten waardoor de situatie nog slechter is dan eerst leek niet voor te lezen.

Wij krijgen de indruk dat wethouder Thijs wel wil versnellen, maar onvoldoende wordt gesteund door de raad en het college. Daarom overwegen we om bij eventuele omarming de moties toch in stemming te brengen*, zodat er een duidelijk mandaat is vanuit de raad.

Dan nu de moties:*Het instemming brengen van omarmde moties gaat in Eindhoven tegen de mores in.