Parti­ci­pa­tie­proces Wielewaal


Menings­vor­mende verga­dering

14 september 2022

Ik wil graag Tom van Duuren bedanken voor zijn duidelijke en noodzakelijke verhaal!

Wij zijn het er volledig mee eens. Geduld en zorgvuldigheid zouden sleutelbegrippen moeten zijn in dit project. Het lezen van de het participatievoorstel maakt ons ook ongerust.

Zoals wij ook tijdens het heiweekend besproken hebben, heeft de raad een kaderstellende rol. Maar als ik het plan lees zie ik de rol als toehoorder, als deelnemer en aan het einde van het proces kunnen we tekenen bij het kruisje. Op welk moment bepalen wij dan de kaders?

Waar wij voor vrezen is dat dit natuurgebied dat gekenmerkt wordt door rust en donkere plekken (want de zwarte ree gedijt namelijk alleen in dichte donkere bossen) stapje voor stapje een aangeharkt festivalterrein wordt op zoek naar een businessmodel.

Ik zie de ondernemers al in hun handen wrijven als ze bedenken hoe ze hun geld kunnen gaan verdienen met dit publieke bezit, terwijl Eindhoven met de rug tegen de muur staat omdat er een gat in de begroting opgevuld moet worden.

Als de huidige, dierlijke, bewoners van de Wielewaal net als de Sokkenboer Marc Brouwers met het ED zouden kunnen bellen, dan zouden zij óók zeggen dat ze zich zorgen maken over de drukte.

Over de sokkenboer gesproken. Op dit moment is de wielewaal nog een schiettent. Het kader dat wij willen stellen is dat er niet gejaagd gaat worden op de Wielewaal. Geen benuttingsjacht, en ook geen “wildbeheer”.

Een ecosysteem waar gejaagd moet worden is namelijk niet in balans. En een ecosysteem dat niet in balans is, is duur in onderhoud.

Ik mag hopen dat jagers of wildbeheerders dus geen deel uit zullen maken van de stakeholders.

En ook vinden we het geen goed signaal dat behoud en versterking van waardevolle natuur een wens is.

Afrondend:
De wielewaal pronkt achter het portret van de vorige burgemeester. En ik heb menig wethouder zien glunderen als ze vertelden dat we nu de Wielewaal ‘bezitten’… We bezitten de wielewaal niet; we lenen het van onze kinderen, en dat is een heel groot verschil. Daarom ben ik blij dat de poort op het portret dan ook gesloten is. Als herinnering dat we zuinig moeten zijn op de parel.

Vrijwel iedereen noemt dat Ecologie beschermen een randvoorwaarde is. Wij hebben wel wat voorstellen die we gaan uitwerken als moties of amendementen.

De natuur heeft niet alleen waarde als het een direct nut heeft voor de mens. Natuur heeft intrinsieke waarde. Ook als niemand het op Instagram kan delen.

Dat gezegd hebbende. De rol van verkoeling, schone lucht en waterretentie zijn goed voor ons, ook als we er niet komen.

We moeten oppassen dat de mens niet een invasieve exoot wordt in de Wielewaal.

Suggesties voor kaders

Eisen:

  • Geen hoveniersbedrijf, maar een beheerder. Want een hoveniersbedrijf wil uren maken, maar een beheerder wil zo min mogelijk hoeven ingrijpen, die zet de natuur in zijn kracht. Dat is goedkoper.
  • Nooit het hele gebied open, maar een permanent rustgebied
  • Geen jacht. De noodzaak voor “wildbeheer” is een ontwerpkeuze. Sterilisatie, niet bijvoeren, natuurlijke predatoren, natuurgebied verbinden.
    Als de moeflon niet in zo’n gebied zou passen (ik heb hier geen deskundigheid), dan is dat zo. Het is toch geen kinderboerderij.
  • Je moet een park hebben waar de natuur z’n gang kan gaan, waar een boom dood kan gaan. Lekker laten, staan, hangen of liggen. Dood doet leven.
  • Het liefst geen honden, maar sowieso Honden aangelijnd.

Wens:

  • Focus op educatie, geen entertainment
  • Belangrijke rol in waterberging.