Storm­schade februari en mei 2022 (omge­vallen bomen)


Menings­vor­mende verga­dering

14 september 2022

Dudley, Eunice en Franklin kwamen dit jaar op bezoek.

En ook al zijn deze stormen niet direct aan klimaatverandering te relateren, klimaatverandering maakt de natuur in Eindhoven wel kwetsbaar en wij verwachten daarom dat dit structureel kosten met zich mee zal brengen.

Om twee redenen:

  1. Bomen worden steeds kwetsbaarder en
  2. de weersomstandigheden worden extremer.

Als raad bepalen we alleen helaas niet het weer… maar we bepalen voor een groot gedeelte wel de conditie van de bomen.

Daarom vinden wij het van belang om naast deze noodzakelijke uitgave te reflecteren op waarom bomen omvallen of afbreken tijdens een storm.

  1. het massamiddelpunt.
    De meeste bomen hebben van nature de grootste takken onderaan. Het massamiddelpunt ligt dus laag. Door bomen hoog op te kronen komt dat massamiddelpunt soms wel enkele meters hoger te liggen. En voor wie z’n middelbare school natuurkunde nog paraat heeft: dat zorgt voor een grotere arm, en dus grotere krachten op de wortels.
  2. De breedte van de kruin vertaalt zich in principe 1 op 1 onder de grond. Veel bomen zijn in Eindhoven echter op te harde grond geplaatst waardoor ze onvoldoende kunnen wortelen.
  3. Ten slotte de bodemverdichting.
    Een boom haalt haar vocht niet binnen via die harde wortels, maar door de flinterdunne haarworteltjes in de bovenste 20cm van de grond. Door bodemverdichting door auto’s of bijvoorbeeld zware maaimachines beschadig je de vitaliteit. Een verzwakte boom zal bij een volgende storm eerder schade oplopen.

Dit zijn alle drie keuzes. Wij kiezen in Eindhoven voor kwetsbare bomen, en dus niet voor duurzaam beheer.

Uiteraard steunen de herplant en dus deze kosten, maar we verlangen wel een grondige reflectie over hoe we gaan voorkomen dat dit een structurele uitgave wordt.

Dankuwel