Actuele kennis gebruiken


Motie

20 december 2022

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 20 december een besluit te nemen over het in 2023 nader informeren naar denoodzaak tot aanpassing van de Water en Klimaatadaptatie Aanpak 2023-2026 op basis van geactualiseerde klimaatscenario’s. Zij hebben het voorstel Water en Klimaatadaptatie Aanpak (WKA) 2023-2026, 22bst01405 van het college gelezen. Na het gesprek in de vergadering van 13 december 2022 vragen zij extra aandacht voor:

De indieners hoorden dat:
• Het GRP in 2023 opvolging moet krijgen in de vorm van het WKA.
• De klimaatscenario’s toegespitst voor Nederland en de regio gebaseerd zijn op KNMI’14 scenario’s, die gebaseerd zijn op het IPCC rapport uit 2013.
• Medio 2023 het KNMI met geactualiseerde klimaatscenario’s komt.

De indieners vinden dat:
• Omdat er tijdens de loopduur van de WKA (2023-2026) uitzonderlijk veel bouwplannen worden gemaakt met een lange levensduur, beslissingen moeten worden genomen op basis van de meest accurate voorspellingen.
• Varen op gegevens van 10 jaar oud grote (financiële) risico’s met zich mee brengt.

De indieners roepen het college van burgemeester en wethouders op om:
De raad actief te informeren hoe de actuele klimaatscenario’s (KNMI’23) de situatie in Eindhoven wijzigen ten opzichte van de huidige klimaatscenario's en in die analyse mee te nemen of en hoe het WKA aangescherpt dient te worden.

Eindhoven, 20 december 2022

Het lid van de raad,

J. Roothans, voorsteller


Status

Overgenomen

Voor

Tegen