Biomassa niet meer duurzaam


Wethouder omarmde onze motie

24 mei 2022

Tijdens de raadsvergadering van 24 mei 2022 hield Jonas zijn maidenspeech. Hierbij diende hij een motie in waarin werd opgeroepen eenduidig te communiceren over biomassa. Nadat de wethouder heeft onderkend dat biomassa niet duurzaam te noemen is, heeft hij deze motie dan ook omarmd. In toekomstige stukken zal er beter op gelet worden dat biomassa niet meer het label duurzaam zal krijgen.