Biomassa niet meer duurzaam


Wethouder omarmde onze motie

24 mei 2022

Tijdens de raadsvergadering van 24 mei 2022 hield Jonas zijn maidenspeech. Hierbij diende hij een motie in waarin werd opgeroepen eenduidig te communiceren over biomassa. Nadat de wethouder heeft onderkend dat biomassa niet duurzaam te noemen is, heeft hij deze motie dan ook omarmd. In toekomstige stukken zal er beter op gelet worden dat biomassa niet meer het label duurzaam zal krijgen.

Gerelateerd nieuws

Krimp de luchtvaart

Lees verder

Partij voor de Dieren is niet van de koehandel*

Dinsdag 14 juni brachten we omarmde moties in stemming. Daarmee overtraden we de mores. Hier volgt een toelichting op onze ...

Lees verder

Wil je actief worden voor de partij of weten wat onze werkgroep doet?

    Werkgroep Eindhoven