Raads­vragen: Concessies voor de Kunsten in Eindhoven (CKE)


Indiendatum: 27 feb. 2023

Geacht college,

Inleiding
Deze maand kondigde het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) aan om niet langer door te gaan met individuele muzieklessen - en voor vrijwel alle muziekinstrumenten zijn groepslessen onwerkbaar. Kort gezegd stopt het CKE dus met bijna alle muzieklessen. Aan muziekdocenten wordt gevraagd om hun specialisme naast zich neer te leggen en als generalist les te geven op bijvoorbeeld basisscholen, of anders te vertrekken.

In de communicatie van het CKE wordt gesproken over een teruglopend aantal cursisten, en in de krant wordt het stoppen met de subsidie als belangrijkste reden aangehaald. Echter, het stoppen met subsidies is een politieke afweging over de positionering van cultuureducatie in Eindhoven, zo begrepen we van Stichting Cultuur Eindhoven.

Raadsvragen
1. Klopt het dat de subsidies op cultuureducatie met name worden gestopt omdat het CKE nit zou moeten concurreren met private partijen die een vergelijkbaar aanbod hebben? En klopt het dus dat dit deels een strategisch besluit is en niet slechts een direct gevolg van het teruglopend cursistenaantal sinds corona?

2. Is de wethouder het met ons eens dat goede en betaalbare muzieklessen voor iedereen in Eindhoven beschikbaar zouden moeten zijn? En tegelijkertijd: dat muziekdocenten goede arbeidsvoorwaarden moeten hebben?

3. Deelt de wethouder met ons de zorg dat, door muziekeducatie over te laten aan de vrije markt, we risico’s lopen op ofwel een race to the bottom, waar muziekdocenten benadeeld worden op hun arbeidsomstandigheden, of juist prijsopdrijving door het ontbreken van subsidies waardoor muziekles alleen voor de happy few is weggelegd? Of in het slechtste geval een combinatie van beide?

4. Ten slotte, in een economie waar zelfscankassa’s het winnen van kassamedewerkers, lijkt 1-op-1 les al gauw té arbeidsintensief en daardoor onevenredig duur. Maar een inspirerende en vakbekwame docent is van onschatbare waarde waar een eerlijk salaris tegenover moet staan. Hoe denkt de wethouder ervoor te kunnen zorgen dat muziekles nu niet alleen voor de rijken is weggelegd?

Namens de fractie(s) Partij voor de Dieren,

Jonas Roothans, raadslid