Raads­vragen: Dierenleed van CSI Eindhoven voor goed verleden tijd?


Indiendatum: 1 mrt. 2023


Geacht college,

Wij zijn erg gerustgesteld dat de 51e editie van paardenspringconcours CSI Eindhoven dit jaar niet door gaat. Wij vinden dit erg geruststellend, paardensport veroorzaakt onnodig pijn en letsel. Wij zien dit als strijdig met het dierenwelzijnsbeleid en wet dieren (Artikel 2.1). Een dier heeft geen enkele intrinsieke motivatie om een spring- of dressuurwedstrijd te winnen. Een paard wordt door de mens onderdrukt en met pijnlijke dwangmiddelen gedwongen tot extreme prestaties. Weigeren wordt bestraft; stress en pijnsignalen van het dieren worden genegeerd of niet eens herkend. (Paardensport is dierenleed | Dier&Recht)

CSI is een van de evenementen die Eindhoven echt in negatieve manier op de kaart zet. Wij vinden het daarom niet van deze tijd dat deze organisatie subsidie (EUR 14.100) van de gemeente ontvangt voor het organiseren van zo een groot evenement. En daarom heeft de PvdD de volgende vragen;

Vraag 1; Deelt het college de mening van de PvdD dat paardensport niet past binnen het herkenbare profiel van zwemmen, voetbal, hockey en urban sports waar Eindhoven voor kiest?

Vraag 2; Is het college er mee eens dat er bij de vergunningverlening rekening gehouden moet worden met intensieve training voorafgaand aan het evenement. En dat het dierenleed achter de schermen onlosmakelijk is verbonden met het concours?

Vraag 3; Het dierenwelzijnsbeleid gaat uit van de intrinsieke waarde van het dier. Volgens de wet dieren wordt in elk geval verlangd dat de dieren zijn gevrijwaard van:

a. Dorst, honger en onjuiste voeding;
b. Fysiek en fysiologisch ongerief;
c. Pijn, verwonding en ziektes;
d. Angst en chronische stress;
e. Beperking van hun natuurlijke gedrag.

Is het college het met ons eens dat de intrinsieke waarde van de paarden niet centraal staat omdat meerdere van deze punten in het geding komen?

Vraag 4; Wat gaat het college doen om te zorgen dat het evenement volgend jaar (en de jaren daarna) geen doorgang kan vinden? Wij zijn bang dat anders een evenement dat dierenleed veroorzaakt ten onrechte wordt goed gepraat omwille van traditie en vestigingsklimaat.

Namens PvdD-fractie,

Jonas Roothans
Raadslid PvdD Eindhoven