Tech­nische vragen: Winkel­deuren sluiten voor besparing


Een open deur

Indiendatum: 21 jun. 2022

Minister van klimaat en energie Rob Jetten kondigde maandag 20 juni in een persconferentie aan dat fase 1 van de gascrisis in is gegaan.

Het besparen van energie zowel nu, als in de zomer, is cruciaal om uitstoot van de kolencentrales te beperken.

  1. Is er al eerder onderzocht of het mogelijk is om winkels en horeca te verplichten om de deuren standaard te sluiten en om terrasverwarming te verbieden? Zowel in de zomer (als de airconditioning aanstaat), als in de winter als er gestookt wordt.

  2. Heeft de stad de bevoegdheid om winkels, supermarkten en kantoren te verplichten om de airconditioning minder, of helemaal niet te gebruiken?

Eindhoven, 20 juni 2022,

De leden van de raad en/of commissie,

Jonas Roothans

Indiendatum: 21 jun. 2022
Antwoorddatum: 21 jul. 2022

m.b.t. winkeldeuren

Er komt in de komende wijziging van de erkende maatregelen energie een nieuwe maatregel vwb snelsluitende deuren bij detailhandel (zie bijlage). Dit betekent dat winkels die nog handmatig bediende deuren hebben, deze snelsluitend moeten maken of moeten vervangen voor snelsluitende deuren. Deze maatregel vereist echter het plaatsen van snelsluitende deuren op een natuurlijk moment. Dit kan dus wel opgelegd worden door ons, maar mag dus op een natuurlijk moment worden uitgevoerd. Dus bij een verbouwing of stuk gaan van de huidige deur. We kunnen ze niet tussentijds verplichten om deze maatregel te nemen.

Dus om in het centrum te eisen dat bedrijven hun deuren moeten sluiten (behalve natuurlijk bij in-en uitgaan van klanten), daar is geen rechtsgrond voor. We nemen de natuurlijke maatregel wel mee in onze reguliere controles bij detailhandel, maar wanneer ze dat dan uitvoeren, is niet te bepalen.

m.b.t. terrasverwarming:

Zie bijgaand bericht voor het besluit (28 sep 2021) over terrasverarming waar Rik Thijs naar verwijst. Bij een besluit over Winterterrassen 2021-2022 (i.k.v. maatregelen en compensatie van de corona-ellende) heeft het college aanvullend besloten dat met ingang van 1 oktober 2023 voor winterterrassen enkel voor het milieu minder belastende verwarmingsmethoden zijn toegestaan (geen gas meer). Met een overgangstermijn van 2 jaar. Dit is middels deze RIB gecommuniceerd.

Momenteel werken we aan een herijking van het terrassenbeleid en daarin geven we in de gesprekken met de horeca al aan dat dit besluit is genomen.

Heeft de stad de bevoegdheid om winkels, supermarkten en kantoren te verplichten om de airconditioning minder, of helemaal niet te gebruiken?

Nee; De gemeente Eindhoven in haar rol als bevoegd gezag, kan dat niet verplichten aangezien dit niet is verplicht ihk wet milieubeheer, noch de energy efficiency directive