Woon­complex in de braak­lig­gende natuur bij de Stui­ver­straat


Bestem­mingsplan

17 mei 2022

We hebben een tekort aan betaalbare woningen, in Nederland, maar ook in Eindhoven. En dus is het goed dat er bij gebouwd gaat worden.

Echter, Eindhoven volbouwen is niet de oplossing; dat maakt de gemeente onleefbaar. We moeten de beschikbare ruimte en woningen eerlijk en slim verdelen.

De nieuwbouw moet komen, daar waar dat past in de omgeving en waar dat niet ten koste gaat van groen.

Hoogbouw met veel verticaal groen is een mogelijkheid om efficiënt met onze schaarse ruimte om te gaan, maar alleen als het past in de omgeving.

Hoe past dit bij de plannen van de Stuiverstraat?

Bewoners hebben vorige week duidelijk gemaakt dat de nieuwbouw volgens hen niet past in de stijl van de wijk, en daar zijn wij het mee eens.

We zijn vandaag zelf gaan kijken en het eerste wat ons opvalt is een mooie grote boom – en nog meer bomen als je beter kijkt. En we horen een luid gekwetter van vogels. Kennelijk wordt het gebied al bewoond, maar dan door niet-menselijke Eindhovenaren.

De boom mag; zo lezen wij; omgezaagd worden zonder gecompenseerd te worden, omdat er geen sprake zou zijn van gemeentelijk openbaar groen of particulier groen. Hoe kan dit? Van wie is de boom dan? Graag een antwoord.

In verordening Bomen van 2015 is ‘De groene kaart’ een belangrijk onderdeel. En juist in die Groene kaart wordt dit gebied aangemerkt als een ‘Groenarm’ gebied. Dan zou je juist verwachten dat hier spaarzaam wordt omgegaan met de natuur.

In het bestemmingsplan staat:

“Het bomenbeleid is gebaseerd op drie pijlers: behoud, versterking en ruimte voor dynamiek. Eindhoven wil een aantrekkelijke groene stad zijn en blijven. Bomen spelen daarbij een voorname rol. Een hoogwaardig bomenbestand dat een duurzame bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit en recht doet aan het groene imago van de stad is waar de gemeente naar streeft. [..]

Dit betekent soms dat in een bepaalde situatie andere belangen preferabel zijn en bomen moeten wijken. Het bomenbeleid voorziet in die gevallen in de mogelijkheden tot mitigatie en compensatie.”

Waarom zit er zo’n groot verschil in wat Eindhoven schrijft, en wat Eindhoven doet? En waarom lezen we niks terug van de adviezen van Trefpunt groen?

Hoe anders is dit voor de muur, achterop het terrein, die juridische beschermd is, omdat deze 'karakteristiek' en waardevol cultuurhistorisch is.

De muur afbreken, en elders opnieuw opbouwen is geen optie, en terecht. Hetzelfde vinden wij ook van de bomen.

Daarom vindt Partij voor de Dieren dat de bomen, voor het groen, de schaduw en de bescherming tegen hitte, behouden moeten blijven, en kunnen we het plan zoals dat nu voorligt niet steunen.