Waarom wij tegen de bouw­plannen van Fellenoord hebben gestemd


Gemiste kans voor groene ambitie

25 januari 2023

Wat is het?

Fellenoord is de noordelijke kant van Knoop XL, het gebied rond het station van Eindhoven, waar nu vooral verkeer doorheen raast: op sommige plekken tel je in de breedte wel 11 rijbanen.

Geen wonder dat iedereen deze plek in het hart van Eindhoven wil transformeren naar een prettige, groene omgeving waar veel mensen kunnen wonen.

Onze visie

Niet vaak gaat zo'n groot gebied midden in het hart van een stad op de schop. Dat geeft ons de kans om hier echt ambitieuze stappen te zetten. Sterker nog, volgens ons is dat onze plicht. Wij stelden onszelf dus niet de vraag of de plannen beter zijn dan de situatie nu - die lat ligt op de grond -, maar of de plannen goed genoeg zijn. Wij stelden onszelf niet de vraag of er wel veel huizen gebouwd gaan worden, maar of de aanleg van deze wijk toekomstbestendig is.

Wat gaat goed?

De Dommel krijgt een brede natuurlijke oever en het Dommeldal wordt gecreƫerd. Een oase in de stad voor natuur en rust. Er worden veel woningen gebouwd waarvan een groot deel betaalbare huur en koop. Het openbaar vervoer gaat een sterke basis van de ruimtelijke inrichting vormen en er is de ambitie uitgesproken om veel groen toe te voegen.

Waarom dan toch tegen?

Juist hier hadden we de kans om met een leeg vel op de tekentafel de stad van de toekomst te ontwerpen. Een prettige plek voor een grote diversiteit aan mensen en dieren, bestand tegen de uitdagingen waar de stad mee geconfronteerd gaat worden als gevolg van de ernstige verstoring van het klimaat en de biosfeer.

Dat was echter niet de aanpak waarvoor gekozen is. De 24 kritieke prestatie indicatoren (lees: het verlanglijstje van de raad), kwamen rechtstreeks voort uit de al bestaande plannen, visies en regels die Eindhoven heeft opgesteld nog voordat de klimaat- en biodiversiteitscrises waren uitgeroepen.

Onze voorstellen

Daarom hebben wij in de zomer van 2022, twee wijzigingen voorgesteld en een motie ingediend. Die wijzigingen gingen over groen en klimaat.

  • Groen
    Het aantal vierkante meters groen werd weliswaar vastgelegd, maar maakte het mogelijk om met slechts gevelbegroeiing aan een groot deel van gewenste oppervlak te voldoen, en zo de deur op een kier te houden om grote delen te bestraten. Wij stelden voor om tenminste 23% van het openbare grondoppervlak te gebruiken voor groen om aan te sluiten bij de aangrenzende wijken.
  • Klimaat
    In plaats van klimaatlabel B voor de openbare ruimte, stelden wij voor om te kiezen voor label A. Dat betekent kortere afstand tot koele plekken, meer schaduw en beter omgaan met hevige regenval.

Beide wijzigingen zijn verworpen met slechts steun van SP, Volt, en OAHvE. Het argument: deze wensen gingen verder dan het huidige Eindhovense beleid - maar dat was precies ons doel.

Ondanks dat onze motie om de natuur een stem te geven aan de bestuurstafel werd overgenomen door de wethouder waren wij niet tevreden met dit nieuwe plan op basis van oud beleid, en stemden we tegen. Behalve SP en FvD stemden alle andere partijen in met de wensenlijst.

Wel wonen, maar geen drinkwater?

In meerdere overleggen heeft ons commissielid Martijn Verhees benadrukt hoe ook het mogelijke gebrek aan kwalitatief drinkwater een risico vormt voor de groeiende populatie in deze regio. Denk alleen al aan de droogvallende rivieren. Een wijk aanleggen waar schoon drinkwater nog gebruikt wordt om de wc mee door te spoelen is niet toekomstbestendig, en daar zou in de plannen nu al rekening mee moeten worden gehouden. Deze zorgen werden vooralsnog door de commissie en de wethouder terzijde geschoven.

Conclusie

De urgentie om woningen te bouwen overschaduwt de urgentie om dat op de meest toekomstbestendige manier te doen. Dat heeft dus niet alleen betrekking op de ecologische grenzen, maar ook op leefbaarheid en basisvoorzieningen als drinkwater.

En zolang het aantal woningen leidend is, vrezen wij ervoor dat essentiƫle punten voor ons het onderspit zullen delven als we financieel in zwaarder weer komen.